Kraneftersyn forlænger levetiden på dit udstyr

Det lovpligtige kraneftersyn forebygger driftsstop og havarier

Som entreprenør har du pligt til mindst en gang om året at få foretaget et eftersyn af dine kraner og andet materiel ved en autoriseret instans. Formålet med et kraneftersyn er at gennemgå kranens tekniske tilstand for at sikre, at alle sikkerhedssystemer er intakte og korrekt justerede. Disse regler for miljø- og sikkerhedscheck er gældende for alle typer af hydraulisk styrede transportredskaber.

Her hos H.T. Hydraulik har vores dygtige medarbejdere mange års erfaring med vedligeholdelse og reparation af entreprenørmateriel som fx kraner og løfte- samt hejseredskaber. Som en følge af vores ekspertise kan vi effektivt forebygge driftsstop samt minimere risikoen for havarier og lignende. Har du som entreprenør behov for et kraneftersyn, kan du derfor trygt kontakte os.

Her på siden kan du læse mere om:

  • Hvilke elementer et kraneftersyn foretaget hos os indeholder
  • Hvilke fordele, du opnår ved at lade os stå for et eftersyn af din kran

Skal du have foretaget et kraneftersyn? Så kontakt os på telefon 75 16 92 16. Du kan også kontakte Claus Jørgensen på cj@hvht.dk eller Morten Thams på mt@hvht.dk.

Jævnlige kraneftersyn forlænger levetiden på din maskine

Udgangspunktet for et kraneftersyn og serviceeftersyn på alle andre typer af transportredskaber er den enkelte maskines vedligeholdelsesmanual. Når vi foretager et eftersyn af din kran fører vi en udførlig checkliste, hvor alle reparationer og udskiftninger af hydrauliske komponenter noteres. I den forbindelse er vi særligt opmærksomme på miljøskadelige lækager såvel som sikkerhedsmæssige funktioner.

Ved et kraneftersyn i forbindelse med det lovpligtige eftersyn får du således det nødvendige indblik i kranens aktuelle stand. Samtidig rådgiver vi dig om hvilke reparationer, der kan forlænge dens levetid og øge dens effektivitet. Vi udfører dog kun reparationer efter forudgående accept fra dig og til den gældende timesats. På den måde har du hele tiden kontrol over dine udgifter til kraneftersynet.

Grundigt eftersyn af kraner foretaget af specialister

Fordelene ved at vælge os her hos H.T. Hydraulik til eftersyn af dine kraner og andet materiel er mange. Først og fremmest tilbyder vi en grundig og punktlig service på alle typer af entreprenørmateriel, hvor vi trækker på vores omfattende indsigt i de hydrauliske systemer i alle typer af transportredskaber. Når du får foretaget et kraneftersyn hos os, bliver din maskine således gennemgået minutiøst.

En anden væsentlig fordel ved at få foretaget et kraneftersyn her hos os er, at vores specialister er godt inde i alle lovmæssige krav til serviceeftersyn af entreprenørmateriel. Denne viden tager vi naturligvis højde for, når vi udarbejder din eftersynsrapport. Dermed er du sikret mod eventuelle problemer ved efterfølgende besøg af Arbejdstilsynet. Vi opbevarer desuden altid en kopi af rapporten i vores kartotek.

Skal du have foretaget et eftersyn af dine kraner eller andet materiel?

Hvad enten det er tid til det lovpligtige serviceeftersyn, eller du måske har indkøbt en ny kran, der skal gennemgå et eftersyn, før den tages i brug, står vi klar til at hjælpe. Dertil råder vi over et rullende værksted med over 2.100 varenumre inden for hydraulik. Har uheldet været ude, kan vi derfor rykke hurtigt ud og foretage en reparation på din kran.

Kontakt os på 75 16 92 16 for at bestille tid til et kraneftersyn, eller hvis du har spørgsmål til, hvilke krav du er underlagt i forhold til eftersyn af dine transportredskaber.